Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u ŠOSO "Jelena Majstorović", Zaječar

U Zaječaru smo održali seminar pod nazivom Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar. Seminar je organizovan u prostorijama Doma škole za osnovno i srednje obrazovanje “Jelena Majstorović” u Zaječaru. Učesnici dvodnevnog seminara se obučavaju da prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posledica disharmoničnog razvoja na predškolskom i školskom uzrastu kao i da preduprede posledice koje se odražavaju na uspeh. Za lokalnu televiziju jedan od realizatora seminara pedijatar prim.dr Ljiljana Abramović Savić rekla je da smo radeći seminare obišli celu Srbiju i ukazala na značaj rane podrške deci. O disharmoničnom razvoju i govorno- jezičkim poremećajima govorila je dr Violeta Nestorov, logoped.
- Mislim da će u perspektivi ova zaječarska škola biti veoma značajna kao jedna ustanova koja će pružiti dodatnu podršku svoj deci sa disharmoničnim razvojem i smetnjama u razvoju, a a ne samo učenicima koji pohadjaju ovu školu, rekao je dr Stevan Nestorov.
Škola za decu sa smetnjama u razvoju “Jelena Majstorović”u Zaječaru je bila domaćin našem timu, a direktorka Emila Badivuk je rekla da je ovo stručno usavršavanje od izuzetnog značaja za ovu zaječarsku ustanovu.