Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Konferencija "Dani defektologa 2019", Zlatibor

Kroz izlaganje u plenarnom delu Stručno- naučne konferencije sa međunarodnim učešćem “Dani defektologa 2019”, predstavili smo rad “Da naše specijalne škole budu kao evropske- promena paradigme”. Rad je nastao u okviru istoimenog projekta podržanog kroz EU program- Erasmus+. Autori rada su dr Stevan Nestorov, prof.dr Nenad Glumbić, dr Violeta Nestorov, Jelena Vukić i prim.dr Ljiljana Abramović Savić. Cilj projekta je delovanje na stručnu javnost i donosioce odluka sa ciljem unapređivanja rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i sa ciljem njihove transformacije u skladu sa evropskim standardima. Konferencija je održana na Zlatiboru gde smo se sreli sa kolegama iz celog regiona.

 

Foto album